Minneord Rolf Broholm

- Sjømannen og skipperen har kommet til sin siste havn

Rolf Broholm 

Nyheter


Etter en lengre kamp mot kreftsykdommen, så måtte Rolf til slutt gi opp. Han sovnet inn for godt på St. Olavs hospital natt til mandag denne uka, utmattet etter mange harde, men nytteløse behandlinger.

De siste gangene Rolf var å treffe i Fillan sentrum, så kunne vi se hvor det bar. Og han sa det selv. Likevel, og som alltid; Rolf møtte deg med et smil og godt humør. Og han beholdt sin sosiale begavelse og sitt samfunnsengasjement til det siste. Og hvis du glemte å nevne fotball, ja da fikk du uoppfordret et sammendrag fra de siste viktigste kampene.

Som ungdom dro Rolf til sjøs, i utenriks sjøfart. Og etter hvert utdannet han seg til navigatør og ble styrmann. Etter mange år på de syv hav og anløp i utallige havner, så valgte han å avslutte denne delen av yrkeslivet, og siste avmønstring var som overstyrmann.

Han ble deretter fiskeskipper, slik hans far hadde vært. Først på en snurper som fikk navnet «Brødrene Broholm», og som han eide og dreiv sammen med fire av sine fem brødre. Senere kjøpte han alene en annen snurper med navnet «Døscherholmen». Alt dette skjedde i en tid der den rike storsildperioden var over, alternativet loddefangsten var mindre lønnsom, og mange hadde etter tiår med suksess gitt opp. For Rolf ble det en dyrekjøpt erfaring. En erfaring som også bekreftet at etterpåklokskapen kom til anvendelse for de som aldri selv har våget en risikofylt seilas på egen kjøl og i utrygt farvann.

Sine siste år i yrkeslivet ble Rolf fergeskipper. Og det er kanskje fra denne tiden de fleste av innbyggerne i øyregion ble kjent med han.

Men mange vil også huske Rolf sitt politiske engasjement i Arbeiderpartiet. I perioden 1976-1979 var han medlem av Hitra kommunestyre og formannskap. Og i tre perioder fra 1975-1987 var han fast medlem av Sør-Trøndelag fylkesting. Sine siste politiske tillitsverv hadde han i perioden 2007-2011 som kommunestyremedlem på Frøya.

For egen del vil jeg takke for mange gode og lærerike opplevelser sammen med Rolf; som tidligere nabo, på islagt dekk på Østhavet, i solfylte dager i Nordsjøen og mange andre anledninger. Jeg takker også for det vi fikk dele gjennom det å være folkevalgt og som kamerater.

Etter mange krevende seilaser, og særlig den strevsomme siste delen, så har sjømannen og skipperen nå kommet til sin siste havn. Jeg håper det er en havn der det både er politiske diskusjoner og spennende fotballkamper, og som han kan dele med andre optimister. For da vet jeg at Rolf har det godt.

Fred være med hans minne!

Hitra, 11. september 2020

Ole Laurits Haugen

Ordfører