- Jeg sier at jeg skal hjem, ikke at jeg drar på hytta

- Vi protesterte da Heia ble fredet, men i ettertid har vi syntes det var greit. Vi får både litt økonomisk støtte, og ikke minst mange faglige råd.

- Det er Heia jeg kaller "hjem", sier Jens Heien. Det røde huset i bakgrunnen går under benevnelsen "Litjhuset" og ble bygd der i 1875. Det mye større hovedhuset kom først i 1888, men hadde tidligere stått på Stor-Dola ved Daløya. Heia ble vernet av riksantikvaren i 1998. 

Nyheter

Helt på vestenden av Titran står en godt voksen mann og spikrer ny bordkledning på en gammel vegg. Mannen heter Jens Heien (79), og er en av de tre søsknene som eier grunnen og bygningsmassen på Heia. Eiendommen ble fredet av riksantikvaren i 1998. Det betyr at eierne ikke står fritt til å gjøre hva som helst med bygningsmassen.