Tilbakeblikket

Savnet gutter med ideer

Denne jentegjengen utgjorde i 2007 Frøya ungdomsråd. Bak fra venstre, Trude Stensø, Synne Hammervik og Gunhild Larsen. Foran (f.v) ser vi Julia Charlotte Rudolfsen, Ann Kathrine Øyen, Maria Gaasø og Eirin Teigås.  Foto: Bjørg Støen

Nyheter

Da Frøya ungdomsråd (FUR) skulle velge nye medlemmer høsten 2007, håpet de på stort engasjement fra andre unge. Spesielt ville de ha med seg gutter inn i rådet.