Uønsket dyr observert i verneområdet

Froan  Foto: Bjørg Støen

Nyheter

Sist uke ble det gjort to observasjoner av mink like ved Gjæsingen i Froan. Det var Odd Arne Arnesen i Mausund Feltstasjon som opplyste dette da han i dag orienterte Frøya formannskap om arbeidet ved feltstasjonen. De har nå tatt fatt på ryddingen av verneområde i Froan, og det var i forbindelse med ryddearbeid at minken ble observert.