«Program for folkehelsearbeid»

- Vi gleder oss til å bruke disse erfaringene og tilbakemeldingene

Første trinn i ØYA-prosjektet i er gjennomført.

Arkivbilde fra høsten 2018: Frøyaforeldre med i et forskningsprosjekt: - Det er et ønske og et behov for å styrke foreldrerollen, sier arbeidsgruppa som blant annet består av f.v.: Justinas Burbas, Lill Marita Olsen, Ingrid Kristiansen, Margit Kristiansen Myrseth, Ida Andersen, Gro Hege Kvernø, Siv Bente Bekken, Ingunn Branem Hansen, Guro Rønningsgrind og Gunda Kjønnøy.   Foto: Cecilia Brurok

Nyheter

I forbindelse med Trøndelag fylkeskommunes satsning på «Program for folkehelsearbeid» søkte Frøya kommune i 2017 om midler som skulle brukes for å bedre barn og unges psykiske helse samt drive rusforebyggende arbeid.