Prekær mangel på jordmødre

St.Olav stenger følge- og beredskapstjenesten i flere uker
Nyheter

Følge- og beredskapstjenesten for gravide i Orkland, Heim, Hitra og Frøya vil bli midlertidig stengt i ukene 40-43. Fødeseksjonen har den kommende måneden en prekær mangel på kompetente jordmødre. St. Olavs hospital begrunner midlertidig stenging med å opprettholde tjenestetilbudet som medisinsk forsvarlig, og deres vurdering er at det er viktigere å ha tilstrekkelig jordmor kompetanse på vakt på sykehuset enn å dekke opp beredskapsvakter i følgetjenesten.

På bakgrunn av dette ser St.Olavs det som nødvendig å beordre jordmødre som tar beredskapsvakter i følgetjenesten til å dekke vakter på sykehuset i perioden 25.09.20 til 25.10.20.

St.Olavs vil strekke seg langt for å sikre at kvinner som har lang reisevei får et godt tilbud i denne perioden med møteordninger og innleggelse på pasienthotellet i påvente av fødsel.

Kommunalsjef Helse og Mestring i Frøya kommune, Renate Loktu Sandvik, opplyser at Frøya og Hitra kommuner på grunn av denne situasjonen, i samarbeid med St.Olavs, har rigget seg med egne kommunejordmødrene som nå vil gå inn i følge- og beredskapstjeneste, og de vil nå inngå i en lokal vaktordning i perioden fra uke 40-43.

Lokalt nummer til jordmorberedskap for Frøya og Hitra kommuner er 90825050 fra 25.09.20 til 25.10.20.

Etter 25. oktober er det gammelt nummer som igjen gjelder: 90909065.