Ber fylkeskommunen vurdere bru i vest, og i alle tilfelle med to kjørefelt

Slik kan den nye brua bli, hvis fylkeskommunen får sin vilje. 

Nyheter