Engasjerte elever vil bekjempe plastforsøpling

Ola Jensø Nilsberg, Nicola Potecka og Mina Wassæther Kolaas samler sammen med de andre elevene ved mellomtrimmet ved Fillan skole inn penger til årets TV-aksjon.  Foto: Hasse Lossius

Nyheter

Årets TV-aksjon nærmer seg med raske skritt. Pengene i år skal går til WWF og deres bekjempelse av plastforsøplingen av havet.

Dette har også fått elevene ved mellomtrimmet ved Fillan skole til å engasjere seg. Hele denne uka avsetter de tid til samle inn penger.

Elevene har diskutert hvordan de skal gjennomføre innsamlingsaksjonen. Blant annet har de opprettet en digital aksjonsbøsse der alle som ønsker å støtte Fillanelevenes kamp for et renere hav, kan gi et bidrag.Ola Jensø Nilsberg, Nicola Potecka og Mina Wassæther Kolaas i 7. trinn mente det var viktig å gjøre aksjonen kjent, og fikk derfor ideen om å besøke lokalavisa slik at alle kan få lese om arbeidet elevene gjør.

Men elevene har ikke bare laget en digital aksjonsbøsse. Onsdag går turen til Balsnes der elevene skal rydde i fjæra. Og som takk for innsatsen vil grunneieren sponse elevenes innsamlingsaksjon. Samtidig håper de også hytteeiere i området vil sette pris på ryddearbeidet og bidra med noen kroner til den digitale aksjonsbøssa.

NB: Alle som vil støtte elevene kan besøke nettstedet: spleis.no/137323. Beløpet som kommer inn, vil i sin helhet gå til TV-aksjonen.