- Plikter ikke teleselskapet å fjerne de stygge stolpene?

Grethe Lund i Titran Grendalag  Foto: Trond Hammervik

Nyheter

Disse telefonstolpene står i myrene utover mot Kjærvågsund ved Titran. Det er flere år siden det gikk telesignaler mellom dem. Grendalaget mener Telenor må ta dem ned og fjerne dem.