Tre med tung vei til fortjeneste

Å produsere laks i merder gir skyhøy fortjeneste for laksefabrikkene. Å videreforedle laksen til nye produkter, har vist seg å være vesentlig vanskeligere butikk.

Jan Kjølsø i Hitra Salmon AS.  Foto: Trond Hammervik

Nyheter

Fellesnevneren for de tre lokale lakseforedlerne på Hitra og Frøya er at omsetningen øker, men at det hittil er forblitt underskudd i regnskapene. I underskuddene ligger det skjult store investeringer som tar lang tid å tjene inn, og høye råvarepriser.