Gjør nye, avgjørende tester for Åstfjordkryssinga

Åstfjordbrua avbildet i desember.  Foto: Hitra-Frøya

Nyheter

Neste uke gjennomføres det nye tester av kommunikasjon og sikkerhet på Åstfjordkryssinga.
Dette er avgjørende tester for når åpningen kan finne sted.