Nye smittetilfeller avdekket på Hitra

Mange er tilknyttet bemanningsbyrå
Nyheter

Hitra kommune melder søndag at det er registrert fire nye smittede i kommunen. Dermed er tallet nå kommet opp i 89.

- Utviklingen de siste dagene viser at bildet der smittetilfeller oppstår innenfor kjent miljø som kommunen har benevnt «uoversiktlige bo- og arbeidsforhold» er forsterket. Smittetilfellene de senere dagene er i stor grad enkeltpersoner eller par, uten barn, der mange er tilknyttet bemanningsbyrå, forklarer kommunen.

- Bedre oversikt

Beredskapsledelsen i kommunen bekrefter at de har bedre oversikt over smittespredningen.

- Sporingsarbeidet gir innsikt i at omfanget av bruken av bemanningsbyrå og utenlandsk arbeidskraft med midlertidige ansettelsesforhold er omfattende i Hitra, og det anvendes i flere bransjer.

Siden 3. januar er det registrert om lag 50 personer på innreise til Hitra fra utlandet (Kilde: Innreiseregisteret). Flere er nye, mens andre av disse har vært i hjemlandet i jula. Et relativt stort antall av disse er personer som er tilknyttet større bygg- og anleggsprosjekter i nabokommunen Frøya. Hitra kommune forutsetter at arbeidsgiver følger opp sin plikt knyttet til karantenebestemmelser.

Få barn smittet

Av de 34 personene som er i isolasjon pr 10. januar, er det 4 barn/unge (0-10 år), der noen av dem er tilknyttet Hitra kommunes barnehager eller skoler. Smittetilfellene har kommet på tidspunkt der skoler og barnehager har vært stengt.

Skoler/SFO og barnehager skal gjenåpnes på rødt nivå. Det innebærer nokså strenge bestemmelser for hvordan dette skal foregå. Mer om dette kan leses i smittevernveilederne hos Utdanningsdirektoratet.


Starter vaksinering av helsepersonell

I neste uke får de første helsearbeiderne i Øyregionen sine vaksiner.


– Det vil bli sendt ut informasjon om at elever i skolen som er i risikogrupper eller har nær familie i risikogrupper, skal få tilbud om opplæring hjemme selv om skolen eller trinnet ellers er åpent. Disse tilfellene må avklares med behandlende lege, sier kommunalsjef for oppvekst, Gunn Røstad.– Det kan også være barn i barnehagen med alvorlig sykdom eller tilstander som det vil rådes til å unngå oppmøte i barnehage, som et føre-var prinsipp. Barnehage og foresatte rådes da til å ha en dialog om det er mulig å tilrettelegge slik at disse barna likevel kan ha noe oppmøte i barnehagen, fortsetter Røstad.


Georg (97) var først ut

Gleden er stor ved Hitra sykehjem i dag. I morges ble den aller første dosen av den svært etterlengtede vaksinen mot koronaviruset satt.