Fjernet sitkagran

- Nå har jeg faktisk sollys hele året her på gården

- En skulle nesten tru det var nissen som kom

Arbeidslaget, som synes tømmeret egentlig er alt for fint til at det skal gå til fyring, er fra venstre Ingar Strand, Stjørdal, Hans Olav Lassen, Levanger og Roald Fosseng, Salsbruket. 

Nyheter

Da jeg tok over gården på Tranvikan i 2013 var den en godt gjemt hemmelighet. Vi måtte bokstavelig talt sage oss vei gjennom skogen fram til husene. Sitkagrana var enerådende og min umiddelbare henvendelse både til kommune og skogselskap ga lite håp om snarlig bistand eller midler for å fjerne skogen.