Nytt grep kan gi framgang for den etterlengtede gang- og sykkelveien

Dag Robert Bjørshol. 

Nyheter

Det såkalte forenklede gang- og sykkelveiprosjektet mellom Sandstad og Badstuvika på Hitra er kraftig forsinket. Det har også ført til at flere byggeprosjekter er satt på vent, som følge av at veivesenet krever at gang- og sykkelveien må bli ferdig før byggeprosjektene kan starte.