Får hjelp til å løse utfordringer med hjemmeundervisning

Hitra og Frøya får penger til å løse utfordringer med hjemmeundervisning

Mari Holm Lønseth. 

Nyheter

Utdanningsdirektoratet har fordelt 81,5 millioner kroner til digital hjemmeundervisning til kommuner og fylkeskommuner.