Ansatte ble kalt tilbake fra juleferie og mange meldte seg frivillig

Ansatte ble kalt tilbake fra juleferie og mange meldte seg også frivillig til å jobbe i juledagene.

Kommunalsjef for helse og omsorg i Hitra, Harald Martin Hatle. 

Nyheter

Kommunalsjef for helse og omsorg i Hitra, Harald Martin Hatle beskriver en sterk innsatsvilje blant de ansatte da koronapandemien og smitteutbruddet eksploderte i Hitra ved inngangen til julehøytida.