Går over til fleksibel transport

Soner for servicetransport: Service er en transport hvor passasjerer hentes på avtalt hentepunkt ( innenfor definert sone) ogbringes til et målpunk, sentrum eller annet spesifisert sted. Transport til sentum kan være til butikk,frisør, lege innenfor gitt sone.  

Nyheter

I forslaget om nytt rutetilbud ligger det føringer for å fjerne enkelte tilbud, samt også åpne opp for tilbud om fleksibel transport. I forbindelse med oppstart av nytt anbud i regionene i Trøndelag fra 7. august 2021, jobber AtB nå med de siste detaljene på rutetilbudet.