- Vi håper å være klare med tomtesalg på vårparten

Fillan næringsområde ligger ved innkjøringa til Fillan, her sett ved ankomst fra Sandstad.   Foto: ON arkitekter ingeniører

Nyheter

Reguleringsplan for Fillan næringspark ligger nå ute til offentlig ettersyn. Planforslaget omfatter tilrettelegging av næringsarealet som ligger mellom Fillan sentrum og Lervågen i Fillan. Her er det lagt opp til etablering av forretninger, kontorer, industri og tjenesteyting.