Helgetanker

Epafroditus – en nær trosfelle til Paulus

Sokneprest på Frøya, Knut Torfinn Øydna. 

Nyheter

Har du hørt om Epafroditus? I brevet til Filipperne 2,25-30 (4,18) i Det nye testamentet nevner Apostelen Paulus denne mannen. Han er en av mange som blir nevnt med navn i brevene til Paulus.

Både Peter, Paulus og flere av de andre disiplene til Jesus i Bibelen får relativt bred omtale, mens personer slik som Epafroditus ikke gjør det. Til tross for et lite tekstmateriale kan man allikevel bli litt kjent med flere av dem.

Epafroditus var en god og viktig trosfelle med apostel Paulus. Det kan virke som om han var en nær venn og medarbeider av apostelen. Paulus kunne virkelig stole på ham i de fleste situasjoner som dukket opp. Den omsorgen Epafroditus viste for andre troende og den troen han hadde til Herren Jesus er nesten utrulig å lese om – han kunne gå i døden for alt dette. Epafroditus var på ingen måter ekstrem eller fundamentalist. Mener man dette er det å tillegge informasjon som ikke finnes om ham i teksten. Epafroditus hadde et stort varmt himmelvendt og overgitt hjerte som andre mennesker rundt ham fikk kjenne.

Studerer man for eksempel Paulus nærmere, kan en lett bli overveldet. Tekstmaterialet er så stort. Hva denne apostelen har skrevet er så innfløkt og sammensatt, livsløpet likeså. Det blir så vanskelig å identifisere seg med det. Da kan de små historiene i Det nye testamentet, for eksempel om Epafroditus, være mer fruktbart å studere.

Ut fra den lille historien om Epafroditus kan man da dra følgende refleksjoner: Hva er det jeg er engasjert i og bruker tid på? Hva har dette så langt gjort med meg? Har dette engasjementet hatt gode konsekvenser for mitt liv og for andre mennesker rundt meg?

Knut Torfinn Øydna

Sokneprest på Frøya