Tilbakeblikket

Trønderske mestere i fotball

Øverst fra venstre: Vegard Ølstørn, Rune Kristensen, Stian Ervik, Kim Arntsen og Gunder Espnes. Foran fra venstre Kjetil Ervik, Per Ove Espnes, Johan Ølstørn og Erik Kjønnøy. 

Nyheter

Småguttelaget til Frøya vant i 2000 kretsmesterskapet i fotball. Det ble behørig feiret me med pizza, brus og medaljeutdeling samt kretspokal.