Ber om støtte til næringshage -Vil gi lokale bedrifter et treffsted

Blått kompetansesenter har søkt om støtte til å starte en næringshage for Hitra og Frøya. 23 lokale bedrifter er allerede med i prosjektet.

Her er tre av de sju ansatte ved Blått kompetansesenter; Randi Anette Enge, Sølvi Nordin og Nina Larsen. Om søknaden om å etablere Næringshage går igjennom, ser de for seg å ansette enda flere i teamet.   Foto: Trond Hammervik

Nyheter

Bedrifter på Hitra og Frøya har selv oppgitt at de ønsker hjelp innen ulike områder. Derfor har Blått Kompetansesenter nå søkt SIVA (det statlige foretaket Selskapet for industrivekst) og Trøndelag fylkeskommune om opptak i det nasjonale programmet for næringshager.