Barnevernet i Hitra:

Får mange varsler om bildespredning, trusler, rus og overgrep

Antallet barnevern-saker i Hitra øker fortsatt og alvorlighetsgraden er fortsatt høy. Og flere av sakene koples direkte til den pågående saken om ulovlig deling av nakenbilder av ungdommer..

Enhetsleder Mari Wedø Jektvik ved barnevernstjenesten i Hitra kommune.  Foto: Siw Hermanstad

Nyheter

Rett før jul skrev lokalavisa at Hitra kommune utover høsten i fjor opplevde en betydelig oppgang i antall og alvorlighetsgrad på bekymringsmeldinger i barnevernet. Utover vinteren har dette vedvart.