Slår tilbake. Mener de har et trumfkort som gjør at de kan bruke kysthavna som før

Havnefogden i Kristiansund deler ikke Hitra-ordførerens tolkning om tilgang på Hitra kysthavn og mener de har et trumfkort som gjør at de kan bruke kysthavna som før.

Knut Mostad, havnefogd i Kristiansund- og Nordmøre havn IKS. 

Nyheter

Det er ulike meninger om hvilken rett Hitra kommune, og Kristiansund- og Nordmøre havn IKS, har dersom kommunen inngår samarbeid med Trondheim havn.