Lakseveien har en 90 år gammel historie

Les historien om hvordan Fv. 714 "Lakseveien" ble til fra 30-tallet frem til i dag.

Skolebarn foran Hitratunnelen på åpningsdagen 8. desember 1994. 

Nyheter