Det jobbes på spreng for åpning

Godkjenninga er ikke på plass, men målet er fortsatt å åpne Åstfjordforbindelsen i løpet av denne uka.
Nyheter

Etter mange utsettelser for åpningen av Åstfjordforbindelsen, satte Trøndelag fylkeskommune i slutten av januar en frist for åpning til en av dagene mellom 22. februar og 26. februar (uke åtte).