Vegdirektoratet: - Har godkjenning av tunnelene som pri én

Den siste dokumentasjonen Vegdirektoratet trenger, kom på plass for bare noen timer siden, forteller seniorrådgiver Kjetil Rød i Vegdirektoratet til lokalavisa mandag.

Prioriterer: Seniorrådgiver Kjetil Rød i Vegdirektoratet prioriteter sikkerhetsgodkjenning av tunnelene på Åstfjordsforbindelsen. 

Nyheter

Rød tør likevel ikke gi noe endelig svar på når Åstfjordforbindelsen før den nødvendige godkjenningen til å åpne, utover at veimyndighetene har denne saken som øverste prioritering.