BEWI leverer solid resultat

Christian Bekken (t.h.) og Svenn Bekken   Foto: Håvard Jensen

Nyheter

BEWI hadde inntekter for fjerde kvartal 2020 på 130,2 millioner euro, opp med 25 prosent fra tilsvarende periode i 2019. Justert EBITDA (inntjening før renter, skatt m.v.) for kvartalet endte på 16,4 millioner euro. Dette er opp fra 9,5 millioner euro for samme periode i 2019. Det skriver selskapet i en pressemelding.

BEWI er leverandør av emballasje-, komponenter- og isolasjonsløsninger.

«Vi leverer nok et kvartal med solid drift. Vi har en vekst på 25 prosent sammenlignet med fjerde kvartal i 2019, drevet av økte volumer i alle segmenter og av bidrag fra oppkjøpte selskaper. De fleste av våre driftsenheter leverer også en forbedret EBITDA, noe som er imponerende med tanke på hvor utfordrende pandemien har vært, sier Christian Bekken,» administrerende direktør i BEWI ASA.

BEWI kjøpte det norske emballasje-selskapet BDH i august, og integrasjonen med BEWI’s virksomhet i Norge gikk som planlagt i fjerde kvartal. Selskapet solgte også eiendommer i Nederland for cirka 33 millioner euro i kvartalet, i tråd med sin strategi om å selge eiendommer for å frigjøre kapital til videre vekst.

I fjerde kvartal opplevde segmentet RAW en sterk etterspørsel, mens isolasjonssegmentet hadde noe forbedrede volumer fra det nordiske markedet. Markedet for industribygging i Benelux-regionen er fortsatt svakt, men det er en forbedring i boligmarkedet i regionen. I segmentet for emballasje og komponenter registrerte BEWI volumøkning i alle regioner, med den sterkeste økningen i Norge.

I BEWI er både organiske- og M & A-vekstinitiativer høyt prioritert. Selskapet fortsatte sine investeringer i sitt nye gjenvinningsanlegg i Portugal og det nye anlegget for fiskekasser på Senja i kvartalet og investerte i nye maskiner og teknologi ved andre anlegg.

“Solid drift og salg av eiendommer i 2020 gir oss en sterk finansiell posisjon. Dette, kombinert med pågående vekstinitiativer og mange spennende oppkjøpsmuligheter, gir oss et veldig solid grunnlag for videre vekst,” sier Bekken ifølge pressemeldingen.

Basert på selskapets økonomiske stilling, investeringsplaner og vekstambisjoner, foreslår styret i BEWI å betale et utbytte på 0,42 kroner per aksje for regnskapsåret 2020.