Fastaksjonen

- Bli med å gi rent vann til andre

Diakon Jon Ingvar Østnes på Frøya og diakonimedarbeider Heidi Fugelsøy på Hitra håper øyfolket vil bidra for at mange skal få rent vann. 

Nyheter

- Ingen barn skal måtte drikke skittent vann. Likevel må 785 millioner mennesker det hver dag. La oss bidra til en mer rettferdig verden sammen.

Det er målet til årets fasteaksjon som pågår denne måneden.

Aldri før har rent vann vært så viktig som i 2020, da pandemien rammet oss alle. Utfordringene forbundet med dette fortsetter i 2021, hvor vi ser at Kirkens Nødhjelps 60 år lange erfaring, kunnskap og arbeid med vann er livsviktig i kampen mot det dødelige viruset.

Kirkens Nødhjelp fortsetter organisasjonens forebyggende vannarbeid ved blant annet å bygge håndvask-stasjoner, kjøre ut vannbiler og drive opplæring i hygiene for å forebygge covid-19.

Diakon Jon Ingvar Østnes på Frøya og diakonimedarbeider Heidi Fugelsøy på Hitra, forteller at alle lokale menigheter har sluttet seg til aksjonen.

- Når vi utarbeider diakoniplanen, tar vi hensyn til de fire grunnpilarene ; Kamp for rettferdighet - Vern av skaperverket - Nestekjærlighet - Inkluderende fellesskap. Mye av dette oppnår vi gjennom fasteaksjonen som hjelper mange med å få tilgang til rent vann, forklarer Fugelsøy og Østnes som samtidig legger til at FN’s bærekraftsmål nr. seks, er nettopp rent vann.

Digital innsamling

Som vanlig er også konfirmantene med på å gjennomføre årets innsamlingsaksjon.

- På grunn av pandemien, lar deg seg denne gang ikke gjøre å gå fra dør til dør. I stedet legges det opp til en digital innsamling, opplyser Østnes.

Fuglesøy forteller at konfirmantene har fått undervisning om fasteaksjonen, og vil bla sørge for å spre linker om aksjonen på forskjellige nettsteder.

- Vi håper folk flest støtter konfirmantenes arbeid og bidrar til at mange flere får rent vann, sier diakon Jon Ingvar Østnes på Frøya og diakonimedarbeider Heidi Fugelsøy - som naturligvis har en vennskapelig kamp om hvilken kommune som klarer å samle inn mest penger.

Mange sliter med å skaffe seg rent vann.  Foto: Kirkens Nødhjelp

Om fasteaksjonen

Rundt 40.000 frivillige bøssebærere fra 1.200 norske menigheter samler inn penger til Kirkens Nødhjelps arbeid. Da korona rammet verden, var disse midlene helt kritiske.

Fasteaksjonen er en tradisjon som strekker seg langt tilbake i tid. For over 50 år siden bestemte menighetene i Norge seg for å ha en årlig innsamlingsaksjon til Kirkens Nødhjelp sitt arbeid. Fasteaksjonen er i dag den nest største innsamlingsaksjonen i Norge, etter TV-aksjonen. Aksjonen er lagt i en tid av kirkeåret som heter fastetiden.

Til sammen har det så langt blitt samlet inn 1,2 milliarder kroner til fasteaksjonen.

Slik kan du bidra

For å støtte fasteaksjonen kan du bruke både et kontonummer 1594 22 87493 eller VIPPS/SMS VANN til 2426 (250,-)

Mer info finner du på lokale Facebooksider og på https://www.fasteaksjonen.no/

Øverst til høyre på nettsiden kan du også velge kommune/menighet slik at beløpet du gir blir registrert her.