Tilbakeblikket

13 friskuser i første i 2005

Nyheter

Første klasse ved Sistranda skole høsten 2005 telte 13 friskuser. Sammen med klassestyrer Rigmor Mathisen, ser vi,bakerst fra venstre: