De begynte med noe nytt og uprøvd.

Det var mange pionerer, men noen sto i aller fremste rekke

De begynte med noe nytt og uprøvd. Slett ikke alle hadde trua, og selv hadde de neppe fantasi nok til å forutse hvor stor og viktig denne nye kystnæringa ville bli heller.

Brødrene Sivert (til venstre) og Ove Grøntvedt ved det som var basen for fiskebåtrederiet på Ansnes, og hvor de først begynte med oppdrett av regnbueørret i sementkummer før de gikk over til merder i sjø. 

Nyheter

De begynte med noe nytt og uprøvd. De første pionerene på Hitra og Frøya som tok til med oppdrett av regnbueørret og laks hadde gjerne sine tanker om at dette kunne bli ei ny næring, men neppe fantasi nok til å forutse hvor stor og viktig denne nye kystnæringa ville bli.