Kommunene har fått få henvendelser på "test-telefonen" i den stille uke, men i dag har det begynt å ringe.

  Foto: Pexels illustrasjonsfoto

Nyheter

Hitra og Frøya hadde samarbeid på koronatesting gjennom påska, men få testa seg.