Vil ikke lempe på påbud før nabokommunen

Politikerne på Hitra vil se resultatet av påskeferien før de opphever munnbindpåbudet.
Nyheter

Uten nye smittetilfeller på 30 dager vurderer kommunedirektøren risikonivået i Hitra kommune til å være på nivå 1 av de 5 risikonivåene det opereres med, og forslo å oppheve munnbindpåbudet nå.