Har fått ja og penger til å starte næringshage

Hovedutvalg næring i Trøndelag fylkeskommune har i dag vedtatt å godkjenne Blått kompetansesenter AS (BKS) som næringshage for Hitra og Frøya. 

Benedicte Brubakken er daglig leder ved Blått kompetansesenter.  Foto: Syver Lie Rønningen

Nyheter

Næringshagen skal finansieres med halvannen millioner kroner pr år med oppstart 1.mars., pluss 200.000 kroner til gjennomført forprosjekt. Disse pengene bevilges via SIVA (Selskapet for industrivekst). I tillegg finansieres selskapet med 415.000 kroner fra fylkeskommunen direkte. Altså vil fylket og staten bidra med rundt to millioner kroner årlig framover for at Blått kompetansesenter kan hjelpe lokale bedrifter i Øyregionen til å vokse videre.