Kraftig økning i bommen målt mot forbuds-påska

Trafikken gjennom bommen på Lakseveien doblet seg siden påska i fjor. Det førte likevel ikke til økt besøk på kafeen. Kafedriver Diana Berglund har en teori om hvorfor.

Diana Berglund og Evy Bremnes merker at smittevernreglene påvirker cafébesøket. 

Nyheter

Påsketrafikken gjennom bommen på Fv. 714 Lakseveien på Valslag i Hitra kommune er snart tilbake på nivå før korona-tida. Det viser tall lokalavisa Hitra-Frøya har fått fra bomselskapet Vegamot.