Av de 124 smittede på Hitra, er de langt fleste ganske unge

66 % av de som har fått korona i Hitra kommune er under 45 år.
Nyheter

Tall og status fra Hitra kommune for hele koronaperioden ble lagt frem for formannskapet denne uka. Tallene viser at 82 av de 124 smittede i kommunen er under 46 år. Tar vi med aldersgruppen over, viser tallene at hele 85% er under 56 år.