Tilbakeblikket

Fordelte pengene fra kommunen

F.v. Geir Kleven, Knut Arne Strømøy, Torstein Iversen, Arnold Myreng, Anton Kåre Iversen og Einar Steinvik. 

Nyheter

Dette bildet viser årsmøtet i "Idrettens kontaktutvalg" på Frøya 1986. Rundt bordet f.v. Geir Kleven (Frøya sportdykkerklubb), Knut Arne Strømøy (Frøya IL), Torstein Iversen (Mausund IL), Arnold Myreng (Kulturkontoret), Anton Kåre Iversen og Einar Steinvik (Sistranda IL)