Tunnelspleis?

- At næringslivet også vil være med å bidra, er veldig bra

Hallgeir Grøntvedt, fylkets fremste veipolitiker, syns det er interessant at lokalt næringsliv uttrykker at de kan være med å bidra på en forbedring av en ny tunnel under Frøyfjorden.

Hallgeir Grøntvedt (Sp), leder i fylkeskommunens hovedutvalg for veg.   Foto: Snorre Berg/Fosna-Folket

Nyheter

- For det første er det utrolig bra at det er stort engasjement i saken, særlig fra næringslivet. Og at næringslivet også vil være med å bidra, er veldig bra, sier Grøntvedt (Sp), leder i fylkeskommunens hovedutvalg for vei.