Fant 2000-6000 år gamle boplasser

- Hitra er et rikt sted for mange kulturhistoriske faser, så vi hadde høye forventninger da vi begynte å grave, og de ble innfridd, sier arkeologen.
Nyheter

Boplassen som ble funnet helt ved veien på Rønningen på Utset. Steder ligger relativt høyt, men Blyverket minner om at det var noe annet for flere tusen år siden. 

I forbindelse med utbyggingen av vannledning på Utset ble et område undersøkt for forhistoriske minner. Det ga resultat.