Lensmann blir politistasjonssjef

Tor Kristian Haugan skal nå tituleres som politistasjonssjef i Orkdal politistasjonsdistrikt, som også inkluderer Hitra og Frøya. 

Nyheter

Stortinget har vedtatt å erstatte tittelen «lensmann» med den kjønnsnøytrale tittelen «politistasjonssjef». Betegnelsene «lensmannsdistrikt» og «lensmannskontor» endrer samtidig navn til «politistasjonsdistrikt» og «politistasjon».