Helgetanker

- Nå er det tid for å så og plante!

Birgith Østnes 

Nyheter

Våren er en herlig tid. Det blir lysere og lysere for hver dag, og lyset gir oss mer energi. Hos oss er dette tiden for å så frø, prikle og sette ut overvintringsplantene på dagtid. Lamming er på gang, nye liv ser dagens lys. Våren og lyset gir oss håp. Håp om at det kommer bedre tider.

Vi går inn i måneden med alle de «røde» dagene, vi skal få heise vårt vakre flagg og synge sanger til våren. Men, fortsatt er vi litt begrenset i hverdagen vår. Heldigvis er vi i godt gang med vaksineringen på begge øyene.

I bibelen står det også om dette å så, lignelsen om såmannen som sådde korn. Hvor viktig det var at han sådde kornet i god jord slik at det hadde gode vekstforhold. Vi leser om sennepsfrøet som er så bitte lite og unnselig, men vokser og sprer seg og blir til en stor avling. Kornet sammenlignes med troen vår. Det er viktig å vanne og ta vare på troen vår også, slik at den ikke tørker inn og blir borte. Det er også viktig å tenke på at om troen vår er liten og for andre så ubetydelig, så er den der. Den må bare tas vare på så vokser og lever også den.

Troen vår – troen på en Skaper som har skapt jorden vi lever på, naturen, alle de undrene vi ser på denne tiden, i plantenes verden, i dyrenes verden. Det står en Skaper bak. Troen på at Skaperen også har skap deg og meg. Han har plantet i oss evner og egenskaper. Som verdifulle og unike mennesker.

Toren på at alt skal bli bra. Troen på at en dag skal vi kunne klemme hverandre, se smilene til hverandre, ikke bare munnbindene. Jeg gleder meg.

Jeg gleder meg til, og over, våren. Jeg gleder meg over livet, selv om det ikke alltid går slik jeg tenkte det, slik er no livet engang.

Jeg har gått og sunget på denne salmen de siste dagene. Syng den høyt for deg selv eller inni deg. Kjenn hvor glad og takknemlig du blir.

No livnar det i lundar, no lauvast det i li,
den heile skapning stundar no fram til sumars tid.

Det er vel fagre stunder når våren kjem her nord
og atter som eit under nytt liv av daude gror.

Du vår med ljose dagar, med lengting, liv og song,
du spår at Gud oss lagar ein betre vår ein gong,

då me med vigsla tunge, med kjærleik heil og klår,
alt utan brest og sprunge skal lova Herren vår!

Gud velsigne deg!

Hilsen Birgith prest.