April

Disse hytteeiendommene byttet eiere

Nyheter

I kartet finner du komplett oversikt fra Kartverket over alle fritidseiendommer som er solgt og overdratt på Hitra og Frøya i april 2021.