Fant alvorlig muggskade i lærerfløyen

Arbeidet med utbedring av lærerfløyen ved Fillan skole kan bli forsinket og fordyret.
Nyheter

Hitra kommune har fått nok en utfordring med utbedring av lærerfløyen ved Fillan skole, etter at det ble oppdaget omfattende muggskader i taket. Arbeidstilsynet har tidligere gitt kommunen kniven på strupen, og truer med dagsbøter på 5.000 kroner dagen dersom den ikke er utbedret innen 20. august 2022.