Økt sjøtransport

Oppfordrer fylkestingets medlemmer til å bruke sine partikanaler

Tore O. Sandvik og Svein Otto Nilsen 

Nyheter

Fylkesordføreren mener Trøndelag fylkeskommune har tatt en aktiv rolle for både å synliggjøre muligheter og legge til rette for mer gods over på sjø. Likeledes har Trøndelag fylkeskommune frontet denne viktige saken både overfor andre fylker og nasjonale myndigheter.