Går sammen om et nytt kulturskole-tilbud til høsten

- En super mulighet til å utvikle seg, gå i dybden på musikkfaget og få musisere med andre.

Lokale kulturskoleelever fikk spille i lag med Trondheimssolistene i 2019. Nå får de et nytt tilbud: Fordypning i musikk (arkivbilde).  Foto: Lars Otto Eide.

Nyheter

Kulturskolene på Frøya og Hitra, i Heim og Orkland starter opp et felles tilbud til høsten, fordypning i musikkfag. Tilbudet er delt i to: et klassisk og et rytmisk tilbud.

Som elev på fordypning får man utvidet ukentlig undervisningstid på sitt instrument.
Det er også lagt opp til fem obligatoriske lørdagssamlinger i løpet av året, som innebærer undervisning iblant annet formidling, hørespill, samspill og andre fordypningsemner.Må være motiverte

Hovedmålgruppen er elever fra 8. trinn og oppover, men det er også mulig å søke for yngre elever.
Tilbudet gis elever med særlig interesse og forutsetning for å arbeide med instrumentet og faget, og som viser vilje til høy og målrettet egeninnsats.

"Dette er en super mulighet til å utvikle seg, gå i dybden på musikkfaget og få musisere med andre", opplyser kulturskolene.
For nærmere informasjon om søknadsprosessen og søknadsskjema, se Frøya eller Hitra kulturskoles hjemmeside.

Søknadsfristen er 25. mai.