Klager sak om hubro og industri helt til topps

Men noen er glade for at planen på Frøya ble stoppet.

Området ved Uttibrua var planlagt til industri  Foto: Odd Einum

Nyheter

Fylkesmannen (nå Statsforvalteren) grep inn og stoppet Frøya kommunes planlegging av industriområde på Uttian. Bakgrunnen var opplysninger om at et hubropar har dette som næringsområde. Hubro er en sterkt truet fugleart.