HF for 20 år siden

- Det nær­meste de gamle skotske golfba­ner vi har sett

20 år siden golfklubben ble stiftet.
Nyheter

Høsten 2000 ble grunnla­get for en golfbane på Akset på Innhitra lagt. Etter en høringsrunde ga kom­munen klarsignal til å utarbeide en regule­ringsplan.