- Det er en så viktig vei at nå må de andre partiene få opp øynene

I sitt alternative forslag til Nasjonal transportplan har Fremskrittspartiet foreslått at FV 714 blir gjort om til riksveg. 

Sivert Bjørnstad og Tom Skare håper Frp denne gang kan få gjennomslag for å gjøre om FV 714 til riksveg.  Foto: Terje Sandstad

Nyheter