Disse veiene skal få asfalt

Det er ikke nok penger i budsjettet til å asfaltere denne veien i år.  

Nyheter

Hovedutvalget HOAT i Frøya kommune har vedtatt planen for utbedring og vedlikehold av de kommunale veiene. Det er avsatt 5,4 millioner kroner fra havbruksfondet til kommunale veier, i tillegg er det avsatt en million i det ordinære kommunebudsjettet.