Avviser bompenger og vil forhandle med Witzøe og kommunen om penger til rømningstunnel

Fylkets veipolitikere sa i dag ja til å forhandle med Frøya kommune og privat næringsliv om finansiering av en rømningstunnel under Frøyfjorden, men vil selv ikke bidra med mer enn 20 prosent. Også utbedring av Hitratunnelen skal iverksettes snarest sammen med ferga Hitra-Aure.

Hallgeir Grøntvedt (Sp), leder i fylkeskommunens hovedutvalg for veg.   Foto: Snorre Berg/Fosna-Folket

Nyheter

Hovedutvalg for veg ved Trøndelag fylkeskommune har i dag behandlet saken om Frøyatunnelen