Skytterlaget markerte seg på landsbasis

Lukas Emilian Nordahl Lihaug og Stine Hammervold deltok i Nammo-Cup. 

Nyheter

I Olsvika ble det vist meget god skyting da «Nammo-Cup Felt» ble arrangert samtidig over hele landet med 42 deltakende skytterlag i jegerklassen. Laget til Sandstad skytterlag greide en meget respektabel tredjeplass i denne klassen.

17 skyttere fra Sandstad skytterlag var i sving i cupen organisert av Det Frivillige Skyttervesen (DFS). Det var like regler for alle deltakende lag over hele landet, der DFS hadde satt opp statuttene for cupen. De to beste skytterne fra hvert lag deltok i en landsomfattende konkurranse, og resultatene ble sendt inn omgående.

Pallplass

På Sandstads lag som markerte seg helt oppe på pallplass på landsbasis, skjøt Hanne Skjærvik 30/19 og Rune Hamnes 30/16. Det ga 60/35 og tredjeplass.

Alle lag som deltok skjøt konkurransen på sine respektive hjemmebaner, og resultatene ble sendt inn til DFS der de ble bearbeidet og samkjørte.

Fra Sandstad skytterlag stilte det 15 skyttere i jegerklassen (Kikkertklassen), mens det var to i klasse NU (nybegynnere). NU skjøt på 100 meter, feltfigurer, bestemt av DFS. I Olsvika var det varierende vindforhold for de yngste som skjøt med kal. 22. Vind fra siden gjorde det vanskelig, men de unge mestret det bra og viste god skyting.

Kikkertklassen skjøt på fem ulike hold, med avstander fra 125 meter til 270 meter. Figurene der var også forhåndsbestemt av DFS. Det ble skutt mot ulike figurer som var delt inn i en ytter- og en inner-sone. Det ble skutt seks skudd liggende i serie på ett minutt på hvert hold i Grovfelt (Kikkertklassen), mens det på Finfelt (100 m) for NU, var to minutter på seks skudd.

Treff og innertreff anvises på hver figur, og anvist 6/5, betyr at det er 6 treff i figuren og 5 er i innerste ringen. Nevner dette for at folk flest som ikke er så opptatt av skyting, men som leser resultatene, skal skjønne oppbyggingen.

Jegere på standplass i Olsvika. 

God skyting

Det var gode skyteforhold for grovfelt, der kula ikke er så mye påvirket av vind som på Finfelt. Flere skyttere presterte meget god skyting, noe som også vises av resultatene som ble levert på landsbasis denne dagen.

Det var totalt 175 skytterlag i sving i de mange klassene, og 1800 skyttere som skjøt «Nammo-Cup Felt». Sandstad hadde med fem damer i kikkertklassen, av totalt åtte på landsbasis. Videre stilte også en jente i NU-klassen.-Vi må si oss meget godt fornøyd med resultatene og gjennomføringen av stevnet i Olsvika, sier Oddvar Skjærvik i Sandstad skytterlag. Han takker også grunneieren for godt samarbeid som gjorde arrangementet mulig.

Her er resultatene fra Olsvika.

«Nammo-Cup Felt» - Hovedskyting:

NU, -15 år: alfabetisk

1. Stine Hammervold, Sandstad ,

1. Lukas Emilian Nordahl Lihaug, Sandstad.

Kikkertklassen:

1. Hanne Skjærvik, Sandstad 30/19,

2. Rune Hamnes, Sandstad 30/16,

3. William Ø. Rasmussen, Sandstad 30/15,

4. Hans Olav Sivertsen, Sandstad 29/14,

5. Frode Haugen, Sandstad 29/08,

6. Magnhild Røstvik, Sandstad 28/13,

7. Signe Lian, Sandstad 28/07,

8. Jon Lian, Sandstad 26/14,

9. Ragnar Hjertås, Sandstad 25/07,

10. Paul Andersen, Sandstad 25/05,

11. Håkon Sand, Sandstad 23/14,

12. Magnus Bakken, Sandstad 23/08,

13. Mia Hjertås, Sandstad 23/07,

14. Espen Andre Hassel, Sandstad 19/02,

15. Stine M. Munkvold, Sandstad 16/05.


Her er plasseringene på landsbasis for Sandstad skytterlag

«Nammo-Cup Felt» - Hovedskyting

Kikkertklassen, landsbasis:

15. Hanne Skjærvik, Sandstad 30/19,

19. Rune Hamnes, Sandstad 30/16,

21. William Ø. Rasmussen, Sandstad 30/15,

29. Hans Olav Sivertsen, Sandstad 29/14,

31. Frode Haugen, Sandstad 29/08,

36. Magnhild Røstvik, Sandstad 28/13,

41. Signe Lian, Sandstad 28/07,

51 Jon Lian, Sandstad 26/14,

62. Ragnar Hjertås, Sandstad 25/07,

63. Paul Andersen, Sandstad 25/05,

73. Håkon Sand, Sandstad 23/14,

77. Magnus Bakken, Sandstad 23/08,

78. Mia Hjertås, Sandstad 23/07,

93. Espen Andre Hassel, Sandstad 19/02,

101. Stine M. Munkvold, Sandstad 16/05.

Jegere på standplass i Olsvika.